ขออภัย!! CPD Card Online

ระบบรายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เปลี่ยนให้ใช้ระบบ version ใหม่ โดยยังสามารถดูข้อมูลเก่าได้ เลือกจากเมนูด้านล่าง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

CPD Card ระบบเก่า.

ระบบเก่า ยังสามารถดูข้อมูลได้

เปิดโปรแกรม

CPD Card ปรับปรุงใหม่

ระบบใหม่ เริ่มใช้ปีงบประมาณ 2558

เปิดโปรแกรม